ОЛИУЛАХ

1. Юмны үзүүрт өлгөгдөх, сэжүүлэх: эвэрт олиулах (эвэрт сэжүүлэх) - Дүү нь ямааны хурц эвэрт дэлгэрэнгүй... Яриа;


2. [шилжсэн] Матуулах, муучлан хэлүүлэх.