ОЛМОС
/ ургамал /

1. Халуун орны нэг зүйл өвсний нэр: олмос түүх (өвс түүх);


2. Мөн ургамлын үр, үрийг эмнэлэгт хэрэглэнэ.