ОЛОЙРТ

Олойр бүхий: олойрт морь (эмээлийн оломноос гэмтэж тогтсон ором, зурвас цагаан үс бүхий морь) - дэлгэрэнгүй...