ОЛОМГОЙ I

Юм олохдоо сайн, шаламгай хурдан хөдөлгөөн бүхий: оломгой хүн (шалмаг, авхаалжтай хүн) - Нүүр дэлгэрэнгүй... С. Лочин. Сэтгэлийн өнгө.