ОЛОЛ

1. Товгор, зурмал дүрслэл бүхий таваас зургаан удаа хавсарч эвхдэг зураг;


2. Нэгдмэл утга санаа бүхий хэд хэдэн зураг.