ОЛОМ I

Гол мөрний гаталж болох гүехэн газар, гарам: олмоор гарах (усны гүехэн газраар гатлан гарах) - дэлгэрэнгүй...

олмоор гарах усны гүехэн газраар гатлан гарах
голын олом голын гарам
олом гарам усны бартаа багатай, гүехэн газар
Ижил үг:

ОЛОМ II

эмээлийн олом гэж байдаг. Эмээлийг морины нуруунд тогтоох уяа, бүслүүр

Эмээлээ мориндоо тохоод оломыг нь сайн татаж өглөө.

Зочин 2017-01-03 19:01:04