ОЛОЛЦОХ

1. Хамжин олох, олох үйлийг хамтран гүйцэтгэх: бөгжийг нь ололцох (гээсэн бөгжийг нь хамт хайж олох); дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүмүүсийн санаа бодол, үг хэл нь таарч тохирох, харилцан ойлгох: учраа ололцох (бие биеийг харилцан ойлгох), дэлгэрэнгүй...
бөгжийг нь ололцох гээсэн бөгжийг нь хамт хайж олох
учраа ололцох бие биеийг харилцан ойлгох
үгээ ололцох санал бодлоо солилцож биесээ ойлгох