бөгжийг нь ололцох
гээсэн бөгжийг нь хамт хайж олох