ОЛОЙРТОХ

Олойртой болох - Тэр морины гэдсээр эмээлийн оломны ороор олойртож, цагаан үс ургасныг үзвэл... андашгүй дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., олонгоор олойруулах (эмээлийн хошлонг чанга татаж, олойр үүсгэх) - Хул алаг морийг сур олонгоор олойруулахаас өөр ямар олонгоор олойруулах вэ. ААЗ.