ОЛОГЧ

Олж авчирч буй этгээд: хулгайчийг ологч (хулгай хийсэн этгээдийг олсон хүн) - Сүйтгэвч ологч дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.