ОЛОЙР

Эмээлийн оломд холгогдсон ором, олмыг хэтэрхий чанга татаж морь малын арьсыг гэмтээснээс тогтох зурвас цагаан үс: дэлгэрэнгүй...