ОЛОВТОР

Нэлээд олон: оловтор хүн ирэх (нэлээд олон хүн ирэх), оловтор адуу (тооны хувьд арай дэлгэрэнгүй...

оловтор хүн ирэх нэлээд олон хүн ирэх
оловтор адуу тооны хувьд арай олон адуу