ОЛИУ

1. Хос юмны үзүүр хоёр тийш мурийн далийсан байдал: олиу эвэр (эврийн үзүүр хоёр тийш мурийсан нь), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Буруу зөрүү.

олиу эвэр эврийн үзүүр хоёр тийш мурийсан нь
олиу солиу а. Хос юмны үзүүр эв хавгүй, ийш тийш гажиж мурийсан байдал Тийнхүү мориноос бууж, тэдний цэргийн хөл ба морины мөрийг үзвээс үнэхээр олиу солиу болж, маш самуун болжээ. В.Инжаннаши. Хөх судар; б. [шилжсэн] Буруу зөрүү
олиу солиу хэлэх буруу зөрүү хэлэх
оонын эвэр олиутай солиутай олон хүн наргиантай шуугиантай оонын эвэр өөр хоорондоо адилхан байдаггүй, хүн олон байвал хөгжөөн шуугиан их гэсэн санаа