ОЛИЛЗОХ II

Тогтуун бус зан авир гаргах.

Ижил үг:

ОЛИЛЗОХ I