ОЛИЙХ II

1. Замаас мурийн явах: олийж явах (чиглэлээ өөрчлөн явах) - Чигээрээ явж байснаа гэнэт баруун дэлгэрэнгүй... Яриа;


2. [шилжсэн] Сүр сүлдгүй болох: олийн суух (хийморь сүлдгүй урвайн суух);
3. [шилжсэн] Анхаарч үзэх, ойшоох: олийж үзэх (хайхрах).

олийж явах чиглэлээ өөрчлөн явах
олийн суух хийморь сүлдгүй урвайн суух
олийж үзэх хайхрах
Ижил үг:

ОЛИЙХ I