ОЛИЙХ I

Олигор болох - Оньсого мэддэггүй олийсон сохор. ААЗ., * олийх ч дэлгэрэнгүй... (огт хайхрахгүй, үл тоох).

Ижил үг:

ОЛИЙХ II