ОЛИГОР

1. Өрөөсөн нүдний хараа дээш хялайсан нь, сөлөр - Олигор эр хамгийн түрүүнд босож... үг хэлэв. дэлгэрэнгүй... олигор нүд (сөлөр нүд), олигор солигор [хоршоо] (нүдний хараа зөрүү, хялар);


2. Өндөр, ёохгор.

олигор нүд сөлөр нүд
олигор солигор нүдний хараа зөрүү, хялар