ОЛИГТОЙ

Овоо зэгсэн сайн, бүтэлтэй: олигтой сурах (овоо сайн, зэгсэн чанартай сурах), олигтой дэлгэрэнгүй... (сайн чанарын эд хогшил) - Хэдэн сандлаас өөр олигтой хогшил гэмээр юм алга ажээ. Д.Мягмар. Нийлэх замын уулзварт., хичээлээ олигтой давтах (хичээлээ сайн давтах).

олигтой сурах овоо сайн, зэгсэн чанартай сурах
олигтой хогшил сайн чанарын эд хогшил
хичээлээ олигтой давтах хичээлээ сайн давтах

олиг өвчтэй

Олигтой морь бариад ирээч

Зочин 2015-02-23 20:29:30