ОЛИГ I

1. Эдгэлгүй удсан ужиг өвчин, эмгэг: олиг олсон амьтан (ужиг өвчтэй амьтан), олиг дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (биед үжирсэн эмгэг) - Олиг хууч нь хөдлөөд бие нь тааруу. “Цог” сэтгүүл;


2. Уг яриа нь солиг саармаг: олиг солиг [хоршоо] (буруу зөрүү, солиг саармаг байдал), олиг солиг ярих (буруу зөрүү, дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Таагүй байдал - Та шөнө болгон нойргүй шахуу хоноод ямар олиг байх вэ? Ч.Чимид. Хавар дэлгэрэнгүй...

олиг олсон амьтан ужиг өвчтэй амьтан
олиг хууч биед үжирсэн эмгэг
олиг солиг буруу зөрүү, солиг саармаг байдал
олиг солиг ярих буруу зөрүү, үнэн худал ярих
олиг солигоо алдах эрээ цээргүй аашлах, хамаа намаагаа алдах
Ижил үг:

ОЛИГ II