ОЛИВ I

олив долив [хоршоо] (хэрэг явдалд дурлан өнгөлзөх байдал), үүдээр олив хийн орох дэлгэрэнгүй...

олив долив хэрэг явдалд дурлан өнгөлзөх байдал
үүдээр олив хийн орох үүд хаалгаар гялс хийн орох
Ижил үг:

ОЛИВ II: