ОЛИВ II:
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Олив цас (анхны цас).

Ижил үг:

ОЛИВ I