ӨЖӨӨН
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин. Ой шугуйт газар орон.