ОРИО II
/ нутгийн аялгуу /

барга Шөнийн харанга.

Ижил үг:

ОРИО I