ОЛЗТОЙ

Олз ашигтай: олзтой наймаа (ашиг орлого ихтэй наймаа), олзтой ажиллах (ашигтай дэлгэрэнгүй...

олзтой наймаа ашиг орлого ихтэй наймаа
олзтой ажиллах ашигтай ажиллах