ОЛЗЛОЛТ

Олзлох үйлийн үр дүнг заасан нэр: олзлолт болох (олз болгон авах).