ОЛЗОРХОГ

1. Олз ашигт дуртай, ховдог шунахай зан байдал: олзорхог хүн (олзонд шунамхайран дурлагч хүн);


2. Олзоор арвин: олзорхог наймаа (ашиг орлого сайтай наймаа).

олзорхог хүн олзонд шунамхайран дурлагч хүн
олзорхог наймаа ашиг орлого сайтай наймаа