ОЛЗЛОГДОХ

1. Бусдын олз болох: *харцанд олзлогдох (хэн нэгний өлөн харцанд өртөх);


2. Дайсан этгээдэд баригдах: байлдаанд олзлогдох (байлдааны үеэр дайсанд баригдах) - Анх удаа байлдаанд ороод олзлогдлоо. дэлгэрэнгүй...
харцанд олзлогдох хэн нэгний өлөн харцанд өртөх
байлдаанд олзлогдох байлдааны үеэр дайсанд баригдах