олгойтой ус шиг
эв хавгүй, хэлбэр галбир муутай байдал