ОЛГОЙ II

Цочиход гарах аялга үг.

Ижил үг:

ОЛГОЙ I