ОЛГОЙНЦОР

Олгойн жижиг тасархай хэсэг, олгой шиг жижиг зүйл.