ОЛДОЙ

1. Эв дүй муутай, болхи: олдой хийцтэй эд (болхи хийцтэй эд);


2. Мөхөс дорой зан, байдал: олдой хүн (даруу дорой хүн), олдой хүн толгой дээрээ дэн тавиулдаг [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...
олдой хийцтэй эд болхи хийцтэй эд
олдой хүн даруу дорой хүн
олдой хүн толгой дээрээ дэн тавиулдаг эрдэм мэдлэггүй, чадал буурай хүн бусдад дээрэлхүүлэх гэсэн санаа