ОЛДОШГҮЙ

Олоход бэрх, маш ховор: олдошгүй ном (их ховор, үнэтэй ном), олдошгүй эрдэнэ (их дэлгэрэнгүй...

олдошгүй ном их ховор, үнэтэй ном
олдошгүй эрдэнэ их ховор, үнэт эрдэнэ
олдошгүй хэрэг а. Илрүүлэх боломжгүй гэмт хэрэг; б. [шилжсэн] Ховорхон тохиолдох аз завшаан