ОЛЗГҮЙ

Олз байхгүй, олз омог муутай, ашиггүй - Чиний үнэтэй бие над олзгүй. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., олзгүй хэрэг (ашиг орлогогүй хэрэг), ангаас олзгүй ирэх (ан авгүй хоосон ирэх).

олзгүй хэрэг ашиг орлогогүй хэрэг
ангаас олзгүй ирэх ан авгүй хоосон ирэх