ОЛЗ

1. Үнэ өртөггүй олсон юм: олз хайх (дэл сул зүйл эрж хайх), олзонд дурлах (үнэ дэлгэрэнгүй...


2. Хэрэг явдлаас олсон зүйл: ном уншаад их олзтой байх (ном уншиж их зүйл мэдэж авах), олз омог [хоршоо] (ашиг дэлгэрэнгүй...
3. Дайн байлдааны явцад хэн нэгнээс булаан авсан хүн, эд зүйл: олзны цэрэг (дайсан этгээдээс барьсан цэрэг), олзны дэлгэрэнгүй... (олзолж авсан эмээл);

4. Ашиг хожвор, орлого.

олз хайх дэл сул зүйл эрж хайх
олзонд дурлах үнэ өртөггүй зүйл олохоор ихэд мэрийн шамдах
олз ашиг аливаа зүйлээс илүү гарсан орлого
олз идэш үн өртөггүй олдох хүнс болон эдийн зүйл
олз олбор ямар нэгэн зарлагагүйгээр олсон зүйл
олзны бага нь амттай үнэгүй олдож буй зүйлийг бага хэмээн бүү гол гэсэн санаа
олзын урам их, гарзын гарам их аливаа бүхэн орох, гарах хоёр талтай байх гэсэн санаа
олз олбол олноороо, гарз гарвал ганцаараа олсон зүйлээ олуул хэрэглээд гарлага гарвал гайг нь ганцаар эдлэх гэсэн санаа
ном уншаад их олзтой байх ном уншиж их зүйл мэдэж авах
олз омог ашиг орлого
олзны цэрэг дайсан этгээдээс барьсан цэрэг
олзны эмээл олзолж авсан эмээл