ОЛДОХ I

1. Алдсан гээсэн, хайж хүсэж байсан зүйл нь тохиолдох - Эгнэгт нэг олдох энэ биеийн эрүүл мэндийг бодох нь түмэн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул., адуу олдох (алдсан адуугаа олох), зав олдох (зав чөлөөтэй болох), бололцоо олдох (бололцоо гарах, тохиолдох);


2. Ойлгогдох, ухагдах, мэдэгдэх: арга нь олдох (учир зүй нь шийдэгдэн ойлгогдох), учир нь олдох (хэрэг явдлын мөн дэлгэрэнгүй...
3. [хуучирсан] Өршөөн хүмүүжүүлэх: олдон засах (өршөөн засах, элбэн засах), олдвол ёсоор болгохыг эрнэ бичиг (гуйх дэлгэрэнгүй...
адуу олдох алдсан адуугаа олох
зав олдох зав чөлөөтэй болох
бололцоо олдох бололцоо гарах, тохиолдох
арга нь олдох учир зүй нь шийдэгдэн ойлгогдох
учир нь олдох хэрэг явдлын мөн чанар нь илрэх, тайлагдах
олдон засах өршөөн засах, элбэн засах
олдвол ёсоор болгохыг эрнэ гуйх байдал
Ижил үг:

ОЛДОХ II