ОЛД

Болгоомжгүй ярих байдал: олд хэлэх (хянаж цэнэсэн байдалгүй хэлэх, болгоомжгүй хэлэх).