ОЛГОЙДОЛТ

Олгойдох үйлийн үр дүнг заасан нэр: олгойдолт ихтэй байх (шингэн зүйл их хэмжээгээр оргин