ОЛГОЙЛОХ

Олгойд юм агуулах: ус олгойлох (ус олгойд хийх), олгойлон хатаах (ямар нэгэн зүйлийг дэлгэрэнгүй...

ус олгойлох ус олгойд хийх
олгойлон хатаах ямар нэгэн зүйлийг олгойд хийж хатаан хадгалах