олгойлон хатаах
ямар нэгэн зүйлийг олгойд хийж хатаан хадгалах