ОЛГОЙДОХ

Шингэн ба хийн байдалтай зүйл нарийн нүхээр оргин гарах: ус олгойдох (ус дээш оргин гарах), дэлгэрэнгүй... (цус годгодон асгарах) - Мориныхоо чихний доохноос халуун цус олгойдохыг харав. Д.Гармаа. Хулан зээрд.

ус олгойдох ус дээш оргин гарах
цус олгойдох цус годгодон асгарах