ОЛБОРЛОХ

1. Ямар нэгэн зүйлийг олж авах, олдвор олох;


2. Байгалийн ашигт малтмалыг ашиглах: олборлох аж үйлдвэр (байгалийн баялгийг үйлдвэрийн аргаар олборлох, ашигт малтмалын үйлдвэр), дэлгэрэнгүй...
олборлох аж үйлдвэр байгалийн баялгийг үйлдвэрийн аргаар олборлох, ашигт малтмалын үйлдвэр
алт олборлох

орд газраас алт малтаж гаргаж авах

төмрийн хүдэр олборлох төмрийн хүдрийг ухан авах үйлдвэрлэл эрхлэх
олборлон ашиглах ашигт малтмалыг ухан авч хэрэглэх