ОЛБУУДАЙ
/ ургамал /

Олон наст өвс, нарийн урт үндэслэг иштэй, навч нь зүрх шиг буюу дугарагдуу хэлбэртэй, шүхэр хэлбэрт баг цэцэг дэлгэрэнгүй...