олборлох аж үйлдвэр
байгалийн баялгийг үйлдвэрийн аргаар олборлох, ашигт малтмалын үйлдвэр