ОЛБОРТОЙ

Орлого сайтай, олз ихтэй - Сүрэн ийм олбортой хүргэнтэй болсондоо сэтгэл тэнүүн байх... болов. дэлгэрэнгүй...