олборлон ашиглах
ашигт малтмалыг ухан авч хэрэглэх