төмрийн хүдэр олборлох
төмрийн хүдрийг ухан авах үйлдвэрлэл эрхлэх