ОВОР I

1. Бараа сүр, үзэгдэх гадаад байдал: овор хүнд бие (нүсэр, том бие) - Хүү чи үнэхээр тогтоож дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив., овор багатай хүлээн авагч (авсаархан, бага хэмжээтэй хүлээн авагч);


2. Хүний дүр төрх, байр байдал: овор багатай хүн (наснаасаа залуу харагдах хүн), овор ихтэй (наснаасаа хөгшин дэлгэрэнгүй...
3. Нөхцөл байдалд зохицуулан ааш зангаа хувиргах нь: овор гаргах (а. Ямар нэгэн хэрэг явдалд тохируулан зохих дүр байдал гаргах, дэлгэрэнгүй...
овор хүнд бие нүсэр, том бие
овор багатай хүлээн авагч авсаархан, бага хэмжээтэй хүлээн авагч
овор багатай хүн наснаасаа залуу харагдах хүн
овор ихтэй наснаасаа хөгшин харагдах нь
овор суух нас ахиж хөгширч буйн шинж тэмдэг илрэх
овор байдал

юмны харагдах хэлбэр, төрх

овор дүр а. Хүний нүүр царайны байдал; б. Юмны гаднах дүр, төрх
овор төрх хүний нүүр царайны гадаад байдал
овор гаргах а. Ямар нэгэн хэрэг явдалд тохируулан зохих дүр байдал гаргах, намба заах; б. Бусдад эвгүй зан гаргах буюу загнах
овор заах овроороо түрээ барьж дээрэнгүй зан байдал үзүүлэх
овор ихэдвэл доройтно хөгширч ядрах гэсэн санаа
Ижил үг:

ОВОР II