овор заах
овроороо түрээ барьж дээрэнгүй зан байдал үзүүлэх