ОВОГ II

Ургамал, амьтны ангилал зүйн багийн нэг, ерөнхий гарал нэгтэй, бүтэц ойролцоо төрлүүд нэг овогт багтана: овог дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (гарал н‎‎эг, бүтэц ойролцоо ургамал, амьтны анги) - Овог төрлөөр ялгавал тоо томшгүй болно. Ж.Верн. Арван таван наст капитан.

Ижил үг:

ОВОГ I