ОВОГ I

1. Ясан төрлийн холбоотой хүмүүсийн өвөг дээдсээс уламжлагдсан нэр: овгийн байгуулал (н‎эг удам дэлгэрэнгүй...


2. Ясан төрлийн удам угсааны үе уламжилсан нэр - Гэтэл Хатагин овгийн нэгэн хүн бидний морины уяанаас цулбуур хулгайлж аваад баригдав. дэлгэрэнгүй... овог нэгт‎‎эй хүмүүс (а. Нэг удам ‎угсаа, цусан төрлийн холбоо бүхий хүмүүс; б. Ясан төрлийн удам угсааны үе уламжилсан н‎эр адил хүмүүс);
3. Өөрийн нэрийн өмнө хавсаргасан эцгийн нэр: овог нэр [хоршоо] (а. Тухайн хүний эцгийн болон өөрийн нэр - Өөрийн үнэн овог дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар; б. Үе уламжлагдсан овгийн болон өөрийн нэр, Хатагин Цэндийн Дамдинсүрэн гэх мэт), овог нэр‎ээ х‎элэх (эцгийн болон өөрийн нэрийг х‎элэх) - Овог нэрийг нь хэлбэл Чүлтэмийн Батаа гэдэг. Ч.Лхамсүрэн. Хурандаа.

овгийн байгуулал нэг удам угсаанаас үүсвэртэй, ясан төрлийн холбоо бүхий бүлэг хүмүүсийн нэгдэл хүй нэгдлийн байгууллын эх үүсвэр
овгийн ахлагч ясан төрлийн холбоо бүхий бүлэг хүмүүсийн удирдагч
овгийн нэр гарал нэг, ясан төрлийн холбоо бүхий хэсэг бүлэг хүмүүсийн үе уламжлан хэрэглэдэг нэр
овог аймаг нэг угсаанаас гаралтай хүмүүсийн нэгдэл
овог удам өвөг дээдсийн угсаа гарал
овог үндэс үндэс угсаа, гарал үүсэл
овог язгуур удам угсааны уг үндэс
овог нэгтэй хүмүүс а. Нэг удам угсаа, цусан төрлийн холбоо бүхий хүмүүс; б. Ясан төрлийн удам угсааны үе уламжилсан нэр адил хүмүүс
овог нэр а. Тухайн хүний эцгийн болон өөрийн нэр Өөрийн үнэн овог нэрийг цөм хэлж учир шалтгааныг тоочсон боловч ганц биеэ охин хэмээн хэлсэнгүй. В.Инжаннаши. Хөх судар; б. Үе уламжлагдсан овгийн болон өөрийн нэр, Хатагин Цэндийн Дамдинсүрэн гэх мэт
овог нэрээ хэлэх эцгийн болон өөрийн нэрийг хэлэх
Ижил үг:

ОВОГ II